SRAM GX type 2.1 11v takavaihtaja

SRAM GX type 2.1 11v takavaihtaja

12781
EUR 160