FOX 820-02-370-KIT SS: Air Shaft Assy 34 27.5 140 Rhythm

FOX 820-02-370-KIT SS: Air Shaft Assy 34 27.5 140 Rhythm

18716
820-02-370-KIT Set: Air Shaft Assy, FLOAT 34 27.5 140, Rhythm
59 €