CUBE PowerTube Coverlock #11716
CUBE PowerTube Coverlock #11716

CUBE PowerTube Coverlock #11716

21054
Yhteensopivuus: Touring Hybrid EXC M/Z; Touring Hybrid SL M/Z; Travel Hybrid Pro Z; Travel Hybrid EXC M/Z; Delhi Hybrid Pro M/Z; Cross Hybrid Pro; Cross Hybrid Race; Cross Hybrid SLMY2017
13 €